+371 29564547   Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

  Privatumo politika

  Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Export Embassy" (turpmāk tekstā – sabiedrība) privātuma politika
  Rīga, 2019. gada 11. jūnijs
  Datu apstrādes pārzinis
  Personas datu apstrādes pārzinis:
  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Export Embassy”
  reģ. Nr. 40003939235
  jur. adrese: Purvciema iela 22 – 5, Rīga,
  LV – 1035, Latvija
  tel.: +371 29564547
  e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. Kādu informāciju sabiedrība ievāc un kādiem mērķiem Lai sniegtu nepieciešamos pakalpojumus un nodrošinātu augstu apkalpošanas līmeni, katrā konkrētajā gadījumā sabiedrība ievāc un apstrādā šim mērķim nepieciešamo personas datu apjomu (piemēram, vārdu un uzvārdu, personas kodu, adresi, tālruņa numuru, e-pastu, datus par tīmekļa vietnes apmeklējumu, u.tml.). Sabiedrība izmanto personas datus, piemēram, lai:

  • identificēt personu (klientu);
  • atbildēt uz personas (klienta) jautājumiem, ieteikumiem, sūdzībām, ziņojumiem, pretenzijām;
  • uzlabot sabiedrības apkalpošanas/ garantijas servisa kvalitāti un uzzinātu personas (klienta) viedokli par sabiedrības produktiem/ pakalpojumiem;
  • informēt personu (klientu) par sabiedrības vai/ un Export Embassy/ Beatitmarketing zīmola jaunumiem, izmantojot personas (klienta) izvēlēto saziņas veidu;
  • veicināt Export Embassy/ Beatitmarketing zīmolu pakalpojumu un sabiedrības atpazīstamību;
  • sagatavot, noslēgt un izpildīt līgumus;
  • administrēt maksājumus un nodrošināt saistību izpildi/ parādu piedziņu;
  • garantijas saistību izpildei;
  • statistikas un biznesa analīzei;
  • mājas lapas uzturēšanai un attīstīšanai;

  Personas datu iegūšana var notikt šādos veidos:

  • sazinoties ar sabiedrības personālu klātienē, telefoniski vai elektroniski;
  • personai sniedzot sabiedrībai savas personas datus;
  • iegūstot personas datus no trešajām personām normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;
  • slēdzot līgumus, vienošanās utml.;
  • sniedzot pakalpojumus;
  • aizpildot anketu, aptauju vai piedaloties sabiedrības rīkotajos pasākumos (t.sk., pasākumi, kur notiek filmēšana un fotografēšana);
  • izmantojot sīkdatnes (cookies).

  Personas datu apstrādes tiesiskais pamats Sabiedrība apstrādā personas (klienta) personas datus tikai tādos gadījumos, kad tam ir tiesisks pamats, t.i.: Datu subjekta piekrišana Pamatojoties uz personas (klienta) rakstveida piekrišanu, sabiedrība informē personu (klientu) par sabiedrības jaunumiem/ nosūta reklāmas materiālus. Līguma noslēgšana un izpilde Personas (klienta) personas dati ir nepieciešami līguma noslēgšanai un izpildei. Juridiska pienākuma izpilde Atsevišķos gadījumos personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu spēkā esošā normatīvā regulējuma (likuma, MK noteikumu u.tml.) prasības. Personas datu nodošana tālāk Personas (klienta) dati netiek pārdoti vai citā neatbilstošā veidā nodoti trešajām personām
  Sabiedrībai ir tiesības izpaust personas datus:
  - ja informāciju par personas datiem pieprasa pats datu subjekts un sabiedrībai ir iespēja pārliecināties par informācijas pieprasītāja identitāti;
  - ja informāciju par personas datiem rakstiski pieprasa pilnvarotas valsts vai pašvaldību iestādes Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. Sabiedrība nesūta personas (klienta) personas datus trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas). Glabāšanas ilgums Personas (klienta) personas dati tiek glabāti līdz noteiktā apstrādes mērķa sasniegšanai. Ja apstrāde notiek, pamatojoties uz personas (klienta) piekrišanu, personas (klienta) personas dati tiks apstrādāti, kamēr personas (klienta) piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta vai ciktāl normatīvais regulējums nosaka sabiedrībai pienākumu apstrādāt un/vai uzglabāt šādus datus. Drošība Sabiedrība aizsargā personas (klienta) datus, izmantojot tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, kas atbilst mūsdienu prasībām. Datu subjekta tiesības Personai (klientam) ir visas datu subjekta tiesības, ko garantē Vispārīga datu aizsardzības regula un Latvijas Republikas tiesību akti. Tās ietver, bet neaprobežojas ar šādām personas (klienta) tiesībām:
  - tiesībām piekļūt personas (klienta) personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;
  - tiesībām pieprasīt izlabot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
  - tiesībām tikt aizmirstam (Jums ir tiesības uz savu personas datu dzēšanu un apstrādes neturpināšanu, ja personas dati vairs nav nepieciešami nolūkiem, kādos tie vākti, vai Jūs esat atsaucis savu piekrišanu. Tomēr tiesības tikt aizmirstam nav absolūtas un to īstenošana nav iespējama gadījumos, kad mums ir juridisks pienākums šos datus apstrādāt, t.sk. glabāt, vai apstrāde nepieciešama, lai mēs varētu aizstāvēt savas tiesiskās intereses);
  - tiesībām ierobežot apstrādi;
  - tiesībām uz datu pārnesamību (tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kas ir sniegti pārzinim, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un tiesības minētos datus nosūtīt citam pārzinim);
  - tiesībām nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, kas rada Jums tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā Jūs ievērojami ietekmē;
  - personai (klientam) tāpat ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei. Piekrišanas atsaukums neietekmē jau veiktās personas datu apstrādes tiesiskumu tajā laikā, kad piekrišana bija spēkā. Attiecībā uz komerciālo paziņojumu saņemšanu, persona (klients) jebkurā laikā varat atteikties no to saņemšanas, izmantojot e-pastā piedāvāto automātisko iespēju atteikties no tiem, kas pieejama komerciālā paziņojuma satura nobeigumā vai nosūtot pieprasījumu pārtraukt komunikāciju uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..
  - tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā. Lai īstenotu savas tiesības piekļūt savas personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi (datu subjekta pieprasījums), persona (klients) var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
  - rakstveida formā klātienē sabiedrības birojā: Purvciema ielā 22 – 5, Rīga, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte);
  - elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu. Saņemot datu subjekta pieprasījumu, sabiedrībai ir nepieciešams pārliecināties par personas (klienta) identitāti, lai nodrošinātu personas datu apstrādes drošību un garantētu, ka personas dati netiek izpausti nepiederošām personām, līdz ar to informācijas pieprasījumi, kas netiks noformēti atbilstoši norādītajām prasībām, piemēram bez droša elektroniskā paraksta, netiks apstrādāti kā datu subjekta pieprasījumi.

  Sīkdatnes Sabiedrības interneta vietne (mājas lapa) izmanto sīkdatnes, kas nodrošina iespēju sniegt draudzīgu, efektīvu un drošu atbalstu internetā (piemēram, situācijā, ja nepieciešams paātrināt navigāciju vietnē, novērtēt lappušu caurskates regularitāti un vispārējo navigāciju). Sīkdatnes ir neliela izmēra teksta datnes, kas tiek saglabātas datora sistēmā, lai personai (klientam) būtu iespēja izmantot visas sabiedrības interneta vietnes (mājas lapas) īpatnības. Dažas sīkdatnes tiek nosūtītas no servera uz personas (klienta) izmantojamā datora sistēmu – „sesijas sīkdatnes”. Tās tiek automātiski nodzēstas personas (klienta) izmantojamā datora cietajā diskā interneta pārlūkprogrammas lietošanas sesijas beigās.
  Citas sīkdatnes saglabājas personas (klienta) izmantojamā datora datorsistēmā un ļauj atpazīt personas (klienta) izmantojamā datora sistēmu nākamā apmeklējuma laikā.
  Personas (klients) var jebkurā laikā atteikties no sīkdatnēm, atslēdzot to saglabāšanu datorā – nepieciešamības gadījumā padomu dos palīdzības funkcija, kas pieejama lielākajā daļā interneta pārlūkprogrammas.
  Piezīme: Sabiedrības privātuma politika pēc nepieciešamības var tikt grozīta. Sabiedrība visas Sabiedrības privātuma politikas izmaiņas publicēs http://www.beatitmarketing.lv interneta vietnē, sniedzot īpašu paziņojumu par izmaiņām.